Khám sức khỏe định kỳ theo thông tư 14

Hiện nay, cung cấp dịch vụ “Khám sức khỏe định kỳ” cho công nhân viên tại cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, xí nghiệp, trường học, ngân hàng, các trung tâm , các ban ngành…tại Tp HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Vũng Tàu, có nhu cầu kiểm tra sức khỏe định kỳ hay khám sức khỏe định kỳ.

Khám sức khỏe định kỳ theo thông tư 14 Bộ Y Tế

Hiện nay,  cung cấp dịch vụ “Khám sức khỏe định kỳ” cho công nhân viên tại cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, xí nghiệp, trường học, ngân hàng, các trung tâm , các ban ngành…tại Tp HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Vũng Tàu, có nhu cầu kiểm tra sức khỏe định kỳ hay khám sức khỏe định kỳ.

kham suc khoe dinh ky
Hình ảnh khám sức khỏe định kỳ tại công ty

Với đội ngũ chuyên môn gồm những bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, tận tâm với nghề. Đặc biệt có sự tham gia trực tiếp của các bác sĩ đến từ các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện – Phòng khám đa khoa được đầu tư trang thiết bị hiện đại, phòng mổ tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở hạ tầng khang trang, tiện nghi. Các quy trình dịch vụ y khoa được kiểm soát chặt chẽ, quản lý khoa học, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị đạt hiệu quả tốt nhất. Chúng tôi tự hào là địa chỉ đáng tin cậy để quý cơ quan, doanh nghiệp gửi trọn niềm tin trong việc khám kiểm tra sức khỏe cho các nhân viên.

Đối tượng nào khám sức khỏe định kỳ theo thông tư 14 BYT

Thông tư 14/2016-TT-BYT quy định về đối tượng phải khám sức khỏe định kỳ hàng năm đang làm việc tại công ty, doanh nghiệp tư nhân nước ngoài hay tổ chức nhà nước xem tại Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, nội dung khám sức khỏe (KSK), phân loại sức khỏe và điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) được phép thực hiện KSK.

2. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Người Việt Nam, người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam KSK khi tuyển dụng, KSK định kỳ, KSK khi vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề và các đối tượng khác;

b) KSK cho người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Khám bệnh ngoại trú, nội trú trong các cơ sở KBCB;

b) Khám giám định y khoa, khám giám định pháp y, khám giám định pháp y tâm thần;

c) Khám để cấp giấy chứng thương;

d) Khám bệnh nghề nghiệp;

đ) KSK khi tuyển vào lực lượng vũ trang và KSK trong lực lượng vũ trang.

4. Việc KSK chỉ được thực hiện tại cơ sở KBCB đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật KBCB và có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này.

5. Đối với người có giấy KSK do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy KSK được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy KSK có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy KSK đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy KSK phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ theo thông tư 14

Việc chuẩn hồ sơ trong việc khám định kỳ theo thông tư 14 của BYT qui định cụ thể và chi tiết tai Điều 2. Sử dụng tiêu chuẩn sức khỏe để phân loại sức khỏe đã áp dụng tại bệnh viện và phòng khám đa khoa như sau

1. Việc phân loại sức khỏe của người được KSK thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1613/BYT – QĐ ngày 15 tháng 8 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ cho người lao động (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1613/BYT-QĐ).

2. Đối với những trường hợp KSK theo bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam ban hành hoặc thừa nhận thì việc phân loại sức khỏe căn cứ vào quy định của bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành đó.

3. Đối với những trường hợp khám sức khỏe theo yêu cầu nhưng không khám đầy đủ các chuyên khoa theo mẫu Giấy KSK quy định tại Thông tư này, thì cơ sở KBCB nơi thực hiện việc KSK (sau đây gọi tắt là cơ sở KSK) chỉ khám, kết luận đối với từng chuyên khoa theo yêu cầu của đối tượng KSK và không phân loại sức khỏe.

Bảng giá khám sức khỏe định kỳ

Vế bảng giá khám sức khỏe định kỳ được BYT qui định chung theo tuyến bệnh viện và phòng khám đa khoa theo từng cấp độ khác nhau và tùy theo thỏa thuật giữa hai đơn vị công ty, gia khám được qui định cụ thể tại Điều 3. Chi phí khám sức khỏe

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị KSK phải trả chi phí KSK cho cơ sở KSK theo mức giá dịch vụ KBCB đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo thỏa thuận giữa hai đơn vị, trừ các trường hợp được miễn hoặc giảm theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp người được KSK có yêu cầu cấp từ hai Giấy KSK trở lên thì phải nộp thêm phí cấp Giấy KSK theo quy định của pháp luật.

3. Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ hoạt động KSK được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Phân loại khám sức khỏe theo thông tư 14

Để phân loại sức khỏe theo thông tư 14 BYT đã được áp dung cho các bệnh viện, phong khám đa khoa trên toàn quốc cụ thể tại Điều 7. Phân loại sức khỏe theo thông tư 14 BYT

1. Người thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng cho đối tượng KSK phải ghi rõ kết quả khám, phân loại sức khỏe của chuyên khoa, ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khám và kết quả khám của mình.

2. Căn cứ vào kết quả khám của từng chuyên khoa, người được cơ sở KSK phân công thực hiện việc kết luận phân loại sức khỏe và ký Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ (sau đây gọi tắt là người kết luận) thực hiện việc kết luận phân loại sức khỏe như sau:

a) Phân loại sức khỏe của người được KSK theo quy định tại Quyết định số 1613/BYT –QĐ hoặc phân loại sức khỏe theo quy định của bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành đối với trường hợp KSK chuyên ngành;

b) Ghi rõ các bệnh, tật của người được KSK (nếu có). Trường hợp người được KSK có bệnh, tật thì người kết luận phải tư vấn phương án điều trị, phục hồi chức năng hoặc giới thiệu khám chuyên khoa để khám bệnh, chữa bệnh.

3. Sau khi phân loại sức khỏe, người kết luận phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ sở KSK vào Giấy KSK hoặc Sổ KSK định kỳ (dấu sử dụng trong giao dịch chính thức của cơ sở KSK theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu). Trường hợp người được KSK có yêu cầu cấp nhiều Giấy KSK thì việc đóng dấu được thực hiện sau khi tiến hành nhân bản Giấy KSK theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

I. Hình thức khám sức khỏe định kỳ tại công ty Doanh nghiệp, cơ quan:

– Công ty, doanh nghiệp cơ quan có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ tại công ty, doanh nghiệp để hoàn tất hồ sơ thủ tục trước đoàn kiển tra của phòng – sở Y Tế về công tác khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên công nhân theo thông tư 14 BYT. Dịch vụ chúng tôi sẽ đảm nhiễm công việc này cho công ty, doanh nghiệp tốt nhất, uy tín, hoàn tất hồ sơ theo thông tư 14 BYT, dịch vụ sẽ thực hiện hay làm tại công ty và doanh nghiệp với giá cả chi phí hợp lý, trình độ chuyên môn tốt, khám tận tình, chu đáo

– Ngoài việc tổ chức khám bệnh tại bệnh viện phòng khám đa khoa, chúng tôi còn đến tận các cơ quan, doanh nghiệp để khám sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên khi có yêu cầu về khám các danh mục khác, chuyên khoa, chuyên nghành tại chúng tôi.

II. Quy trình khám sức khỏe định kỳ:

Để tránh lãng phí thời gian của quí khách, chúng tôi đã sử dụng dịch vụ vì khách hàng mà phục vụ như có đủ các chuyên khoa và các đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho việc khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ;  gói khám sức khỏe định kỳ chỉ cần đồng ý vói giá khám là đủ, thủ tục nhanh chóng và được hướng dẫn chi tiết, rõ ràng hơn qua email hoặc văn bản gửi tới công ty khách hàng.

Thời gian khám sức khỏe định kỳ hoàn toàn do công ty, doanh nghiệp sắp xếp theo công việc của mình cho dù là chủ nhất ngày nghỉ.

III. Liên hệ nơi khám sức khỏe định kỳ:

dich vu kham suc khoe dinh ky tai cong ty
khám sức khỏe định kỳ 

– Quý cơ quan, công ty, doanh nghiệp có nhu cầu khám kiểm tra sức khỏe xin liên hệ số điện thoại nhanh: 0909.025.022 – 0975.907.345 

IV. Chương trình kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ :

– Để biết thêm thông tin về gói khám khám sức khỏe sức khỏe định kỳ của công ty, doanh nghiệp vui lòng tham khảo hoặc alo để biết thông tin nhanh nhất:

aDanh Mục Khám Sức Khoẻ định kỳ:

1. Khám sức khỏe định kỳ về tổng quát (TQ) (nội – ngoại TQ, TMH,RHM, Mắt …)

2. Khám sức khỏe định kỳ về Siêu âm tổng quát

3. Khám sức khỏe định kỳ về Siêu âm tim

4. Khám sức khỏe định kỳ về X-Quang tim phổi thẳng

5. Khám sức khỏe định kỳ về Tổng phân tích nước tiểu (ASC)

6. Khám sức khỏe định kỳ về Công thức máu

7. Khám sức khỏe định kỳ về Đường máu (Glucose)

8. Khám sức khỏe định kỳ về Chức năng gan (SGOT, SGPT, Bilirubin, γ GT) 

9. Khám sức khỏe định kỳ về Chức năng thận (Urea, Creatinine)

10. Khám sức khỏe định kỳ Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (HbsAg, Anti HBs)

11. Khám sức khỏe định kỳ Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (Anti HCV)

13. Khám sức khỏe định kỳ Điện tâm đồ (ECG)

14. Khám sức khỏe định kỳ Xét nghiệm Bộ mỡ (Cholestertol, Triglicerid, Lipid, LDL-C, HsDL-C, VLDL)

15. Khám sức khỏe định kỳ Xét nghiệm Acid Uric

b. Danh Mục Khám Sức Khoẻ định kỳ làm thên đối với Nữ:

1. Khám sức khỏe định kỳ Soi tươi – Tầm soát nhiễm trùng sinh dục nữ

2. Khám sức khỏe định kỳ Pap’s smears – Tầm soát tế bào cổ tử cung (Nữ giới có gia đình)

3. Khám sức khỏe định kỳ Siêu âm tuyến vú

Lời kết

Gói khám sức khỏe ở trên là chương trình kiểm tra sức khỏe nhằm rà soát, phát hiện sớm cho người lao động,… phát hiện bệnh sớm hoặc muốn biết tình trạng sức khỏe của mình. Tuy nhiên hình thức, gói khám, gia khám, thời gian khám, phương thức khám sức khỏe như trên cho các cơ quan hoặc cá nhân có thay đổi tùy theo nhu cầu của từng đơn vị hoặc cá nhân cụ thể.

Mơi tham quan sản phẩm vì sức khỏe người sử dụng 

Xin chân thành cảm ơn vì đã xem qua
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *